Одржан састанак са представницима малих и средњих предузећа са подручја општина Власеница, Милићи и Шековићи

Управни одбор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа је 26.09.2008. године у хотелу „Панорама“ у Власеници одржао састанак са представницима малих и средњих предузећа и предузетника са подручја општине Власеница, Милићи и Шековићи у циљу представљања досадашњих резултата и даљих планова и подстицајних мјера за развој малих и средњих предузећа у Републици Српској. 
Састанку је присуствовао велики број привредника, представници Управног одбора и директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, представници Инвестиционо-развојне банке РС, представници општинских власти и други уважени гости. На састанку је било ријечи о улози, активностима и плановима Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, кредитним линијама Инвестиционо-развојне банке РС, те дата прилика представницима малих и средњих предузећа и предузетницима да изнесу своја мишљења и приједлоге. Представници малих и средњих предузећа са подручја општина Милићи, Шековићи и Власеница истакли су да им највећи проблем у пословању представљају неликвидност проузрокована високим банкарским каматама те дугим роком враћања ПДВ-а, висока цијена енергената, недовољна подршка извозу, спор судски апарат, непостојање сертификованих лабораторија, дуг и спор процес прибављања грађевинских дозвола, неприлагођено формално образовање потребама привреде, неразвијено неформално образовање те велики трошкови радне снаге. Приједлози за побољшање пословног амбијента у Републици Српској су скраћивање рока за враћање ПДВ-а, продуживање рока за уплату ПДВ-а, повећање подстицаја за извоз, ISO стандарде и CE знак, смањивање цијене енергената, укидање доприноса на плате запослених у производњи у првим годинама рада, формирање агенције на нивоу Републике Српске која би се бавила привлачењем страних инвестиција те доношење стратегије развоја дрвне индустрије у Републици Српској.