Одржан састанак Конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске

У просторијама Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа данас је о држан састанак  Конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС).
Састанку су, осим представника Агенције, присуствовали и представници других чланова ЕУНОРС-а: Привредне коморе Републике Српске, Универзитета у Бањој Луци, Универзитета у Источном Сарајеву и Иновационог Центра Бања Лука.
На састанку су презентоване досадашње активности Конзорцијума, разматран модел финансирања и уговорни односи између партнера, представљене Радне процедуре, дефинисане даље активности у раду ЕУНОРС-а у оквиру Програма COSME и Програма HORIZON.
На састанку је закључено да ЕУНОРС треба наставити са даљим активностима на спровођењу процедура Европске мреже предузетништва.