Одржан округли сто о теми „Програми подршке истраживању, развоју, иновативности у служби МСП“

У организацији Агенције за локални економски развој Преда – ПД из Приједора 22. априла 2010. године на Мраковици је, 22. априла 2010. године, одржан округли сто o теми „Програми подршке истраживању, развоју, иновативности у служби МСП“.
У раду округлог стола учествовали су, осим организатора, представници Министарства индустрије, енергетике и рударства РС, Министарства науке и технологије РС, Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци.
Организатор је представио пројекат „Учинити да развој и економско унапређење буду реалност за МСП“ који се реализује у оквиру Оквирног програма 7, а округли сто једна је од првих активности програма.
Циљ округлог стола био је да се окупе представници институција и организација које креирају политике подршке МСП и да се представе пројекти који подржавају сарадњу МСП и научно-истраживачких институција.
Учесници округлог стола закључили су да истраживачки пројекти МСП и развој технологија треба да буду окосница развоја МСП, као и да ресорна министарства треба да успоставе оперативан модел сарадње МСП и научно-истраживачких институција. Такође, наглашена је потреба подстицања развоја акредитованих лабораторија с циљем јачања капацитета за пружање услуга МСП, побољшања посредничке улоге комора, агенција и удружења за сарадњу МСП и научно – истраживачких институција и промоције могућности учешћа у пројектима Оквирног програма 7 и осталим сродним програмима.