Одржан координациони састанак са представницима локалних развојних агенција и локалних самоуправа у РС

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи са Министарством индустрије, енергетике и рударства организовала је јуче у Бањој Луци координациони састанак са представницима локалних развојних агенција и локалних самоуправа у Српској на којем је разматрана актуелна проблематика у овој области. Састанку су присутвовали и представници више министарстава у Влади РС, као и представници међународних пројеката.

У оквиру састанка представљене су активности појединих министарстава. Министарство индустрије, енергетике и рударства представило је најзначајније активности у области развоја малих и средњих предузећа у преотеклом периоду међу којима је и усвајање новог Закона о развоју МСП, Нацрта стратегије развоја МСП, као и усвајање Правилника о условима и начину успостављања пословних зона и полагања мајсторског испита.

Било је ријечи и о Инструментима предприступне помоћи ИПА 2 о чему је говорио представник Министарства за економске односе и регионалну сарадњу. Учесници састанка мишљења су да би било добро организовати и тематску радионицу  о ИПА 2 за мала и средња предузећа, предузетнике и локалне самоуправе.

Представница Министарства финансија говорила је о Закону о систему државне помоћи што је новина која је уведена крајем прошле године. У том контексту предложено је да се размотри могућност организовања обука за имплементацију поменутог закона за локалне развојне агенције и општинска одјељења за привреду.

Учесници састанка су мишљења да се овакви састанци требају чешће организовати, али и да је потребно креирати и друге заједничке активности које ће допринијети побољшању укупног амбијента за развој на локалном новоу и на нивоу Републике Српске. Посебна пажња посвећена је ситуацији у привреди након катастрофалне поплаве која је недавно задесила РС и у том смислу апеловано је да се одређене активности усмјере на помоћ малим и средњим предузећима и предузетницима, али и локалним заједницама и развојним агенцијама са ових подручја.

Закључено је да треба промовисати даљи развој предузетничке и пословне инфраструктуре, посебно развој кластера, пословних зона и слично. Указано је на потребу проактивног и заједничког наступа према међународним донаторима и квалитетније лобирање на свим нивоима за добре пројекте из Републике Српске. Исто тако, неопходно је даље јачање капацитета локалних развојних агенција и локалних самоуправа кроз едукацију за писање и имплементирање пројеката. 

У наредном периоду потребно је радити и на обезбјеђењу средстава за  циљане едукације за предузећа и предузетнике, презентације на домаћим и међународним сајмовима.

Наредни координациони састанак најављен је за крај текуће године.