Одржана још једна обука из области контролинга

Развојна агенција Републике Српске организовала је 23. и 24. октобра у Бањој Луци обуку о теми „Excel aлати у контролингу“. То је трећа по реду обука у циклусу едукација из области контролинга, a обухвата теоријски и практични дио који омогућава кандидатима да овладају основним знањима из области контролинга и алатима и техникама које ће моћи практично примјенити у предузећима. Обуци је присуствовало 10 кандидата, представника предузећа и институција.
Контролинг је њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука као што је израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.
У оквиру овог циклуса одржаће се још једна обука о теми «Психологија у контролингу», 8.новембра у Теслићу у оквиру 5. Форума о интернационализацији пословања.