Одржана Радионица „Могућност развоја индустријских зона у Републици Српској“

Министарство привреде, енергетике и развоја Републике Српске организовало је радионицу на тему „Могућност развоја индустријских зона у Републици Српској“ уз подршку Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа (РАРС), словачког конзорција Manager Service и Finecon и њемачке агенције за међународну сарадњу GTZ.

Радионица је одржана у Великој конференцијској сали у згради Владе РС, 05.09.2008. године. Радионица је имала циљ да се министарства Владе РС и представници општина РС упознају са успјешним праксама развоја индустријских зона и инвестицоном промоцијом, да се препознају извјесне предности и недостаци инвестиционе понуде у РС, те да се укажу даљи правци развоја.

Изведене су 3 презентације гдје су приказане добре праксе у Словачкој, Њемачкој и Хрватској, али и анализа стања са идентификованим (greenfield и brownfield) инвестиционим локацијама и потенцијалима Републике Српске, припремљена од стране словачких партнера Manager Service у сарадњи са РАРС-ом.

На дискусији је покренуто низ иницијатива за развој индустријских зона. Прије свега, предложено је формирање Радне групе на нивоу Владе РС. Према приједлогу Радна група би припремила стратешке документе и предложила оперативне документе према надлежним министарствима која би била укључена у развој зона. Иницијатор даљих активности би било Министарство привреде, енергетике и развоја РС.