Одржана обука „Пружање подршке малим и средњим предузећима кроз кориштење Инструмента за МСП“

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у оквиру Европске мреже предузетништва Републике Српске, организoвала је 24. августа 2018. године семинар за пословне субјекате у циљу унапређења њихових капацитета за аплицирање за МСП Инструмент програма ХОРИЗОНT 2020.

Семинар на тему „Пружање подршке малим и средњим предузећима кроз кориштење Инструмента за МСП“ био је намијењен привредним субјектима који имају жељу да унаприједе своје производе и услуге у циљу подизања конкурентности и бољег тржишног позиционирања кроз пласирње нових производа и услуга на тржишту кроз примјену нових или постојећих технологија, методологија или пословних процеса.

У оквиру семинара, учесници су имали прилику да се упознају са припремом стратегије за радни програм и дефинисање активности за постизање пројектних циљева као и самом припремом пројектних приједлога и њиховом презентацијом.

Предавач на радионици је била проф. др Ребека Рудолф, ЕУ стручњак и руководилац пројекта на Универзитету у Марибору – Машински факултет, Институт за технологију материјала.