Одржана конференција поводом имплементације програма „Прилика плус“

У петак, 04.03.2011. године, у Сарајеву је одржана конференција поводом почетка имплементације програма ПриликаПлус-Улагањем у људе до веће конкурентности. Програм Прилика Плус финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а имплементира конзорцијум који чине Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС) и Регионална развојна агенција за Херцеговину (РЕДАХ). Основна сврха програма је развој и увођење иновација унутар сектора неформалног образовања с циљем побољшања усклађености знања и вјештина радника са потребама подузећа.

На конференцији су постављене основне смјернице за имплементацију програма за стручно усавршавање радне снаге која ће квалитетно и дугорочно задовољавати потребе послодаваца. Сви учесници су учествовали у раду три тематске групе, с циљем давања коментара и приједлога за предузимање неопходних активности на побољшању функционисања овог ланца. Активности дефинисане на овом скупу требају да допринесу дугорочној одрживости привреде БиХ кроз адекватан развој људских ресурса, повећања укупне запослености и способности запошљавања као и ради успостављања трајне и ефикасне комуникације актера овог ланца.
Амбасадор Швајцарске у БиХ, Андре Шелер, оцијенио је да је незапосленост један од највећих социјално-економских проблема са којима се суочава БиХ, да је лицима која не раде, као и њиховим породицама, угрожена егзистенција, те да само економски развој земље ствара нова и задржава постојећа радна мјеста.
Програм менаџер „Прилика плус – улагањем у људе до веће конкурентности“, Никола Драговић, рекао је да се овим програмом желе искористити сви потенцијали сектора неформалног образовања одраслих, како би послодавцима понудили адекватну, енергичну и флексибилну радну снагу спремну за даље усавршавање.
Замјеник директора СДЦ у БиХ, Симон Геигер, рекла је да ће овај пројекат подстицати, превенствено код незапослених, развој оних вјештина који се траже на тржишту рада, односно које су потребне послодавцима. Према њеним ријечима, носиоци пројекта и локални актери су ти који ће одлучивати о конкретним циљевима пројекта, као и о начину њихове реализације, због чега је одабрана партиципативна методологија рада, којом се жели укључити што већи број актера у имплементацију пројекта.