Одржана завршна јавна расправа о Нацрту стратегије развоја МСП и предузетништва у РС 2011.- 2013.

У Бањој Луци данас је одржана завршна јавна расправа о Нацрту стратегије развоја малих и организовали Министарство индустрије, енергетике и рударства РС у сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа и Привредном комором РС.

Помоћник министра за ресор малих и средњих предузећа у ресорном министарству, Милан Цвијић, нагласио је у образложењу Нацрта стратегије да мала и средња предузећа чине чак 99,62 одсто предузећа  у Републици Српској и представљају својеврсну локомотиву у процесу запошљавања.

Он је рекао да Нацрт Стратегије предвиђа четири основна стратешка циља која би требало да допринесу јачању овог сектора у Републици Српској. Први циљ односи се на успостављање функционалне инфраструктуре за развој малих и средњих предузећа. Она подразумијева изградњу институција подршке на општинском и међуопштинском ниво, унапређење занатско-предузетничке дјелатности, јачање хоризонталне и вертикалне координације између општина и министарстава и хармонизацију оквира и статистика за мала и средња предузећа.

Други стратешки циљ требао би да допринесе унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа кроз изградњу предузетничке и пословне инфраструктуре (пословне зоне), унапређење иновативности предузећа, кластеризацију и сл.

Трећи стратешки циљ односи се на даљу интеграцију предузетништва у образовни систем, усклађивање образовног система са потребама тржишта рада и остварење социјалног дијалога.

Четврти стратешки циљ подразумијева значајан напредак у стварању подстицајног пословног окружења.

У јавној расправи у Бањој Луци учествовали су представници министарстава, Инвестиционо-развојне банке РС, Гарантног фонда РС, локланих самоуправа, развојних агенција и предузетничких удружења.

Све примједбе и сугестије, од којих су неке изнесене и током јавне расправе, требало би да стигну на адресу ресорног министарства најкасније за седам дана како би на вријеме биле размотрене и евентуално уврштене у коначан  Приједлог стратегије развоја МСП и предузетништва у РС.

У Бањој Луци данас је одржана завршна јавна расправа о Нацрту стратегије развоја малих и организовали Министарство индустрије, енергетике и рударства РС у сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа и Привредном комором РС.

Помоћник министра за ресор малих и средњих предузећа у ресорном министарству, Милан Цвијић, нагласио је у образложењу Нацрта стратегије да мала и средња предузећа чине чак 99,62 одсто предузећа  у Републици Српској и представљају својеврсну локомотиву у процесу запошљавања.

Он је рекао да Нацрт Стратегије предвиђа четири основна стратешка циља која би требало да допринесу јачању овог сектора у Републици Српској. Први циљ односи се на успостављање функционалне инфраструктуре за развој малих и средњих предузећа. Она подразумијева изградњу институција подршке на општинском и међуопштинском ниво, унапређење занатско-предузетничке дјелатности, јачање хоризонталне и вертикалне координације између општина и министарстава и хармонизацију оквира и статистика за мала и средња предузећа.

Други стратешки циљ требао би да допринесе унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа кроз изградњу предузетничке и пословне инфраструктуре (пословне зоне), унапређење иновативности предузећа, кластеризацију и сл.

Трећи стратешки циљ односи се на даљу интеграцију предузетништва у образовни систем, усклађивање образовног система са потребама тржишта рада и остварење социјалног дијалога.

Четврти стратешки циљ подразумијева значајан напредак у стварању подстицајног пословног окружења.

У јавној расправи у Бањој Луци учествовали су представници министарстава, Инвестиционо-развојне банке РС, Гарантног фонда РС, локланих самоуправа, развојних агенција и предузетничких удружења.

Све примједбе и сугестије, од којих су неке изнесене и током јавне расправе, требало би да стигну на адресу ресорног министарства најкасније за седам дана како би на вријеме биле размотрене и евентуално уврштене у коначан  Приједлог стратегије развоја МСП и предузетништва у РС.