Одржана друга Изборна скупштина кластера дрвопрераде и шумарства на подручју општина Братунац, Милићи и Сребреница

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа подржала је оснивање кластера дрвопрераде и шумарства на подручју општина Братунац, Милићи и Сребреница, у оквиру пројекта „Јавно-приватни дијалог и партнерство“ који подржава УНДП.
Друга изборна скупштина кластера одржана је у у четвртак, 19. маја 2016. у Општини Милићи, а њен циљ био је оживљавање рада кластера, његово уређење и дјеловање у складу са потребама чланова. Сједиште кластера, који за сада окупља девет предузећа из општина Сребреница, Братунац и Милићи, је у Милићима.
На изборној скупштини изабрана су управљачка тијела дефинисана статутом  (чланови скупштине, предсједник и подпредсједник и чланови управног одбора) те је за предсједника  именован Зоран Казимировић, власник предузећа Wood Impexиз Милића. Усвојен је план рада за годину дана у којем је акценат стављен на промоцију кластера, размјену добрих пракси и заједничких наступа на иностраном тржишту.