Одржана дводневна радионица за акционо планирање развојних стратегија на државном нивоу

Представници Републичке агнеције за развој малих и средњих предузећа и Министарства индустрије, енергетике и рударства РС, учествовали су у раду радионице за акционо планирање развојне стратегије на државном нивоу.
Радионица је одржана у Сарајеву, 21. и 22.априла 2010. године у организацији ГФА – имплементационог партнера на пројекту ЕУ који се односи на изградњу институционалних капацитета за промоцију и развој малих и средњих предузећа и предузетништва у БиХ.
Радионицом је, практично, озваничен почетак реализације овог пројекта.
Осим представника Агенције и ресорног министарства из РС, у раду радионице учествовали су и представници релевантних институција из Федерације БиХ, Дистрикта Брчко и БиХ.