Одгода плаћања главнице и камате кредита

Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске усвојио је у петак, 20. марта, одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусом корона, према којој банке могу одобрити клијентима посебне мјере, као што су мораторијум, односно одгода у отплати главнице и камате кредита.

Та одгода може трајати најмање до објаве прекида ванредне ситуације, саопштено је из Агенције за банкарство Српске.

У привремене мјере спадају и увођење грејс периода за отплату главнице кредитних обавеза на период од најдуже шест мјесеци, одобравање додатног износа изложености за потребе превазилажења његових тренутних потешкоћа са ликвидношћу, те друге мјере са циљем олакшавања измиривања кредитних обавеза клијента и одржавања пословања клијента.

Потребну документацију и начин подношења захтјева банке ће одредити у складу са својим интерним правилима водећи рачуна о потреби што мањих друштвених интеракција и ограничености кретања појединих клијената болест, изолација и слично, додаје се у саопштењу.

Ова одлука ступиће на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Извор: ba.ekapija.com