Оглас за посао: ПриликаПлус тражи два нова члана тима

Програм “ПриликаПлус – Улагањем у људе до веће конкурентности”, којег подржава Влада Швајцарске а проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Бања Лука, тражи одговарајуће кандидате за своју канцеларију у Бањалуци за сљедеће позиције за рад на одређено вријеме уз обавезан пробни рад:
1. Финансијски менаџер,
2. Рачуновођа.

Општи услови за финансијског менаџера:
• Универзитетска диплома из рачуноводства, пословне администрације, економије, или друге релевантне области; 

• Најмање три (3) године одговарајућег искуства у финансијској администрацији и менаџменту;

• Радно искуство у пословном сектору и секторима образовања и запошљавања сматраће се за предност;

• Одговарајуће искуство у раду са финансијском администрацијом у међународним пројектима сматраће се за предност;

• Изузетне комуникацијске и организационе способности;

• Одлично познавање, говорно и писано, енглеског језика (подлијеже тестирању);

• Изузетно знање у коришћењу МС Офис/ „MS Office“ пакета;

• Способност за рад у малом тиму као и самостално и под притиском;

• Спремност и флексибилност за рад и путовање широм Босне и Херцеговине.

Општи услови за финансијског рачуновођу:
• Минимално завршена одговарајућа средња школа. Виши степен образовања сматраће се за предност;

•Најмање годину дана одговарајућег искуства у књиговодству, финансијској администрацији и  рачуноводству;

• Изузетне способности у говорној и писаној комуникацији;

• Познавање рада са МС Офис/„MS Office“  програмским пакетом;

• Познавање рада неких од програмских пакета у области финансијског менаџмента сматраће се за предност.
Заинтересовани кандидати требају послати свој животопис/ „CV“ са копијом дипломе и доказом о одговарајућем радном искуству у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org или поштом на: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Програм ПриликаПлус, Саве Мркаља 16/ 4, 78 000 Бања Лука уз назнаку “Пријава за позицију у оквиру Програма ПриликаПлус”. Биће разматране све пријаве пристигле четрнаест (14) дана од дана објављивања. Само изабрани кандидати биће позвани на разговор. Додатна питања путем телефона нису могућа.
Детаљан опис посла финансијски менаџер и рачуновођа.