Објављен Други јавни позив за прикупљање пројектних приједлога

Делегација Европске уније у Републици Србији и Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини, у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије и Дирекцијом за европске интеграције Босне и Херцеговине објавиле су Други јавни позив за прикупљање пројектних приједлога који ће бити финансиран из ИПА буџета Прекограничног програма Србија – Босна и Херцеговина за 2009, 2010. и 2011. годину, у оквиру следећих приоритетних области:

    • Унапређење продуктивности и конкурентности економских, руралних и еколошких ресурса у прекограничном подручју и
    • Прекограничне иницијативе усмјерене на размјену људи и идеја за унапређење професионалне сарадње и  сарадње цивилног друштва.

Више информација на http://www.srb-bih.org/index.php?lnk=vesti&lng=sr&ID=26