Објављени резултати јавног позива за учешће у програму за развој предузетништва

Објављени су резултати јавног позива за учешће у програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа (Старт-ап), који је у априлу ове године расписао Развојни програм Уједињених нација, у оквиру пројекта “Локални интегрисани развој” (ЛИР).

Листа кандидата који су одабрани да учествују у специјалистичком програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа је доступна на сљедећој страници:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2017/06/19/lir-projekat-rezultati-javnog-poziva-za-u-e-e-u-specijalisti-kom-programu-za-razvoj-preduzetni-tva-i-podr-ku-osnivanju-preduze-a.html

Подсјећамо да је у оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“, 7. априла објављен јавни позив за изражавање интереса за физичка лица за учешће у програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа (Старт-ап). Позив је затворен 18. маја.