Објављена брошура „Кораци у успостављању пословних зона“

У све локалне заједнице у Републици Српској данас ће бити дистрибуисано прво издање брошуре „Кораци у успостављању пословних зона“, која је реализована у сарадњи Министарства индустрије, енергетике и рударства РС са њемачким Друштвом за техничку сарадњу ГТЗ и Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа.
Помоћник министра индустрије, енергетике и рударства РС Милан Цвијић прецизирао је да је брошура припремљена у складу с Акционим планом Владе РС за подршку успостављању и развоју пословних зона у РС за период од 2009. до 2013. године, као и да је ГТЗ обезбиједио финансијску и техничку подршку са реномираним консултантима из области развоја пословне инфраструктуре.
– Циљ брошуре је да послужи као сажето упутство доносиоцима одлука и координаторима пројеката у општинама, али и владиним службеницима у надлежним министарствима и јавним развојним институцијама – нагласио је Цвијић.
Директор Републичке агенције за мала и средња предузећа Слободан Марковић истакао је да документ објашњава методолошки приступ и имплементацију активности пројеката оснивања и успостављања пословних зона.
– Осим основних информација о пословним зонама, презентовани су најбитнији и неизоставни кораци и захвати које је потребно провести да би се у прихватљивим оквирима уредила и попунила пословна зона – навео је Марковић.
Он је нагласио да ће се и у наредном периоду наставити едукативна и савјетодавна подршка општинама путем сарадње Републичке агенције за мала и средња предузећа и ГТЗ.
За октобар је планирано одржавање семинара о теми „Финансирање, управљање и одржавање пословне зоне и модели распологања некретнинама у пословној зони“ који ће бити намијењен координаторима пројеката општина и владиним службеницима који учествују у активностима развоја и промоције пословне инфраструктуре.