Образовање одраслих у индустрији намјештаја и архитектури

У оквиру програма Прилика плус, који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, Асоцијација архитеката у БиХ заједно са партнерима – Центром Формат из Сарајева и Установом за стручно образовање одраслих WMTA Бања Лука, почела је 15-мјесечни пројекат под називом „Развој, мултиплицирање и умрежавање за заједнички образовни модел образовања одраслих за производњу намјештаја и архитектуру“.
Два су основна циља пројекта: развој образовања одраслих кроз практично оријентисане обуке које ће помоћи појединцу да стекне вјештине које се траже на тржишту рада и самим тим дође до запослења, те с друге стране, јачање практичне наставе у средњим стручним школама и факултетима, те увезивање са реалним сектором.
Циљ је оспособити 250 незапослених особа кроз умрежавање 30 компанија у индустрији намјештаја и архитектури у БиХ, након чега ће се одабрати потенцијалне фирме које би мултиплицирале програм према моделу Прилика плус у својим матичним фирмама.
Пројекат предвиђа и развој плана и програма у склопу образовања одраслих за 9 занимања/специјализација по моделу Прилика плус, тренинг тренера, те мултипликација центара на 6 локација у БиХ (Сарајево, Витез, Хаџићи, Фојница, Високо, Тешањ, Кључ – Формат, ААБХ; Теслић, Бањалука, Модрича – WMTA).
Након успјешно завршене обуке очекује се запошљавање 70% од укупног броја полазника обуке. Пројектом је планирана и успостава AABH HUB-a који би дјеловао као центар за самозапошљавање за најмање 10 особа с BIM едукацијом и интензивном сарадњом архитеката.
Друга циљна група су институције формалног образовања. Укупно 6 школа и 5 факултета су обухваћени овим пројектом а крајњи очекивани резултат по завршетку пројекта јесте побољшање квалитета формалног образовања које се пружа студентима и ученицима кроз одговарајућу практичну обуку.