Обиљежен свјетски дан акредитације

Директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Маринко Ђукић присуствовао је јуче обиљежавању „Свјетског дана акредитације“ које је организовало Министарство за економске односе и регионалну сарадњу и Координационо тијело за инфраструктуру квалитета производа и услуга у Републици Српској у Административном центру Владе Републике Српске.
Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић нагласио је да су утврђивањем јавних политика органи управе обавезни обезбиједити заштиту јавног интереса и донијети прописе који прате савремени напредак науке и технике, као и регулативу Европске уније.
– Подршка и унапређење акредитације доприноси слободном кретању роба и уклањању техничких баријера у трговини што за Републику Српску подразумијева хармонизацију техничких прописа, стандарда и процедура оцјењивања усаглашености са легислативом ЕУ и  земљама у окружењу и препознавању значаја акредитације за цијелу област – рекао је министар Клокић и додао да међународно призната инфраструктура квалитета представља језгро политике квалитета и предуслов је одрживог развоја привреде, јачања економије земље, конкурентности домаћих предузећа и њихово интегрисање у системе глобалне трговине.
Обиљежавању Свјетског дана акредитације присуствовали су представници институција и установа Републике Српске, те привредних друштава укључених у процес акредитације.