Нове активности за подршку предузетницима са потешкоћама у пословању

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа била је домаћин трећег састанка управног одбора у пројекту DanubeChance2.0 који је одржан 30. септембра и 01. октобра 2019. године у Бањој Луци, а коме су присуствовали пројектни партнери из Мађарске, Њемачке, Аустрије, Молдавије, Румуније, Словачке, Словеније, Србије и Хрватске.
Разговарано је о припреми стратегије o предузетништву „друге шансе“ у Дунавској регији, као и о формирању мреже експерата како би се на најадекватнији начин помогло предузетницима са потешкоћама. Такође, партнери су разговарали и о предвиђеној теоријској и практичној обуци за предузетнике „друге шансе“ коју би држали успјешни предузетници, представници финансијских институција и доносиоци закона.
У оквиру састанка обављена је студијска посјета Q-lab coworking простору као примјеру добре праксе у погледу ширења свијести о предузетништву „друге шансе“ у Републици Српској.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа један је од 17 партнера у пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 и једини партнер из БиХ. Провођење пројекта почело је у јулу 2018. године и активности ће бити реализоване до јуна 2021. године.
Циљ пројекта DanubeChance2.0  је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији.
Пројекат суфинансира Европска унија из ERFD, IPA, ENI фондова у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020.