Нова кредитна линија ИРБ РС за мала и средња предузећа

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБ РС), у сарадњи са Свјетском банком, реализоваће кредитну линију намијењену малим и средњим предузећима у износу од 36 милиона евра која ће стартовати наредне седмице. Средства ће бити пласирана посредством финансијских партнера које је одабрала Свјетска банка – НЛБ Развојне банке, Хипо Алпе Адриа банке Бања Лука, Уникредит банке Бања Лука, Збербанке, Рајфајзен баке и Про-кредит банке Бања Лука. 
ИРБ РС, такође, реализује и кредитну линију за предузетнике и правна лица који обављају дјелатност с циљем стицања добити, укључујући и новооснована правна лица из општина и градова који су дефинисани Законом о Фонду за развој источног дијела Српске.
Намјена тих средстава је за набавку основних и обртних средстава, те рефинансирање постојећих задужења.