Нека ваша зелена идеја постане стварност: Пријавите се на LIFE програм

Европска Комисија је објавила позив за подношење приједлога пројеката у оквиру LIFE програма. Ове године планирано је више од 450 милиона евра за пројекте очувања природе, заштите животне средине и климе.
Које врсте пројеката се финансирају?
LIFE фондови подржавају пројекте у оквиру потпрограма животна средина и климатске акције, на тај начин подржавајући провођење  European Green Deal агенде.
Већина LIFE пројеката су такозвани традиционални пројекти, који могу бити координисани од стране било којег легалног ентитета регистрованог у ЕУ. Ово укључује јавне институције, бизнисе и невладине организације.
Ентитети ван ЕУ, могу учествовати на пројекту као придружени корисници који предузимају активности које су неопходне за постизање циљева ЕУ на пољу животне средине и климе.
Прихватљиве су такође и пријаве за веће интегрисане пројекте. Ови пројекти реализују стратешке планове ЕУ за животну средину и климу, имају регионалну, мулти-регионалну, националну или транс-националну димензију.

Како се пријавити?

Пријава за традиционалне пројекте са фокусом на климатске промјене подразумијева подношење пројектног приједлога најкасније до октобра 2020. године. Ово укључује пројекте за умањење климатских промјена, пројекте прилагођавања , управљања климом и иницијативе информисања.

За традиционалне пројекте који се односе на теме животне средине и природе, предвиђен је двостепени пријавни процес: кандидати прво достављају концепт ноту до јула 2020. Уколико је концепт нота прихваћена, потребно је доставити пуни пројектни приједлог до фебруара 2021. године. Овај процес у два корака односи се на заштиту природе и биодиверзитета, животну средину и ресурсе, као и на управљање животном средином и пројекте информисања. Пријава за интегрисане пројекте такође предвиђа двостепени процес пријаве.

Више информација о начину пријављивања можете пронаћи на 2020 LIFE call for proposals page.