Најнижа плата у Српској 520 КМ

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о најнижој плати у Републици Српској за 2021. годину.

Најнижа плата у Републици Српској за 2021. годину утврђује се у висини од 520,00 КМ и представља плату након опорезивања.

Најнижа плата исплаћује се раднику само када је износ плате радника обрачунате у складу са законом, општим актом или уговором о раду испод износа најниже плате из ове одлуке.

Чланом 127. Закона о раду прописано је да најнижу плату у Републици Српској утврђује Влада Републике Српске на приједлог Економско-социјалног савјета у посљедњем кварталу текуће за наредну годину.

Уколико Економско-социјални савјет не утврди приједлог одлуке о најнижој плати, одлуку доноси Влада Републике Српске, имајући у виду кретање плата, раст производње и животног стандарда у Републици Српској.

Извор: Влада РС