Народна скупштина РС разматрала Годишњи извјештај о стању у области МСП

Народна скупштина Републике Српске разматрала је данас Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа и занатско-предузетничку дјелатност у РС за 2010. годину у коме се наводи да мала и средња предузећа и занатско-предузетничке радње у Српској имају доминантно учешће од 99 одсто у структури свих предузећа.

Министар индустрије, енергетике и рударства РС Жељко Ковачевић рекао је да је у малим и средњим предузећима и занатско-предузетничкој дјелатности запослено 102 720 радника или 42,2 одсто укупног броја запослених у РС.

Највише запослених је у средњим предузећима 41,68 одсто, иако она чине 2,89 одсто свих предузећа. Просјечан број заспослених у свим малим и средњим предузећима у 2010. години је седам што је идентично стању у 2009. години рекао је Ковачевић, представљајући извјештај.

Према његовим ријечима, највише малих и средњих предузећа је у сектору трговине на велико и мало и оправци моторних возила и предмета за личну употребу 40,89 одсто, док у прерађивачкој индустрији, која има већу додатну вриједност, послује само 20,20 одсто предузећа.

Ковачевић је навео да је стање у области малих и средњих предузећа и занатско-предузетничких радњи у прошлој години карактерисао благи опоравак од свјетске економске кризе.

Привреда РС се у прошлој години, као и у осталим земљама у окружењу, суочавала са посљедицама свјетске економске кризе, а почетку њеног опоравка допринијеле су и мјере које је предузела Влада РС и које су се односиле на реализацију Развојног програма РС и усвајање Програма мјера за ублажавање негативних ефеката свјетске економске кризе додао је Ковачевић.

Он је напоменуо да је један од стратешких циљева био повећање броја малих и средњих предузећа, подсјетивши да их је у 2006. години било 11 282, а у 2010. години 14 482.

Влада РС неће одустати од стварања повољног пословног амбијента. Досадашњи позитивни трендови дају нам дозу оптимизма и наде да ће бити створени још повољнији услови за отварање нових предузећа и привлачење инвестиција у РС закључио је Ковачевић. (СРНА)