„МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о Требиње

„Менторинг нам је помогао да на модернији и бржи начин анализирамо кључне процесе у предузећу и сходно томе предузмемо конкретне активности.
У почетку менторинг нам је био непознаница, али уз стучну помоћ ментора спознали смо користи од овог процеса и искористили смо конкретне алате за  унапређење одређених пословних процеса
Користили бисмо поново ову услугу и препоручујемо је свима који имају потребу за лакше препознавање одређених проблема, њихово отклањање као и за унапређење пословних процеса. Веома битно је истаћи да је ова услуга бесплатна, што наравно не умањује њен значај и основну сврху.“