Међународни пословни сусрети у оквиру Регионалног бизнис форума

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, као координатор Европске мреже предузетништва у Републици Српској и Европска мрежа предузетништва Србије, у сарадњи са Скупштином европских региона и Скупштином АП Војводине, а уз подршку Привредне коморе Војводине и Развојне агенције Војводине, организује Међународне пословне сусрете у оквиру Регионалног бизнис форума који ће се одржати у Новом Саду 25-27. септембра 2018. године.

Регионални пословни форум организује се у оквиру редовног годишњег састанка представника Скупштине европских региона (https://aer.eu/).

Међународни пословни сусрети имају за циљ да додатно помогну предузећима да лакше и брже дођу до домаћих и ино партнера. Предузећа која се пријаве добијају могућност да сами изаберу потенцијалне партнере према њиховим карактеристикама и исказаном интересу за сарадњу.

Први дан Форума (25.09.2018) биће органзовано представљање потенцијала европских региона и посјета домаћим компанијама.

Други дан Форума (26.09.2018.) биће оргнизовани пословни сусрети из три сектора:

    • Пољопривреда и прехрамбени сектор
    • Mетало-прерађивачки сектор,
    • Сектор туризма

Основни циљ Форума је да се обезбједи већи обим размјене производа са иностранством, кроз повезивање производње, заједничка улагања и наступе на трећим тржиштима, као и кроз повећање сарадње у области размјене знања и технологијe ради остваривања што веће конкурентности на тржишту.

Пријаву на међународне пословне сусрете у оквиру Регионалног бизнис форума можете извршти преко сљедећег линка: http://rbf2018novisad.talkb2b.net/.

Учешће на Форуму је бесплатно.

Контакт особe у Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа Републике Српске су:

Александар Вуковић, тел: 051/222-152, имејл: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Дејан Шешлија, тел: 066/714-313, имејл: dejan.seslija@rars-msp.org;

Сања Радуловић, тел: 051/222-157, имејл: sanja.radulovic@rars-msp.org.