Менторска подршка важна за предузетнике са потешкоћама у пословању

Представници Развојне агенције Републике Српске учествовали су на дводневном догађају под називом  „Политике и алати за пружање „друге шансе“ предузетницима примјењени у Дунавскоj регији“ и„Изградња мреже ментора за предузетништво „друге шансе“ који је одржан онлајн 18. и 19. марта 2021. године у оквирупројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ –DanubeChance2.0.

Догађаји су намијењени доносиоцима одлука, представницима власти, развојним агенцијама, те члановима радних група за ЕУ Стратегију за Дунавску регију, те менторима/тренерима у оквиру којег су учесници имали прилику да добију увид у рјешавање заједничких препрека за ширу примјену предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. Током догађаја  представљене су добре праксе у овој области, финансијски инструменти, законодавна рјешења, као и мишљење заинтересованих страна. Такође, наглашена је важност менторске подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, успостављање система раног упозорења и  представљене  добре праксе менторске подршке из Републике Српске, Њемачке и Словеније.

Циљ пројекта DanubeChance2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској/Босни и Херцеговини.

Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. У пројекту учествује Развојна агенција Републике Српске, као један од 17 партнера из 11 земаља дунавске регије, и једини партнер из БиХ и Министарство привреде и предузетништва као придружени партнер.

Више информација о самом пројекту можете пронаћи на: https://www.rars-msp.org/sr/item/c269 или на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.