Менторинг услуга подиже квалитет и организацију рада

Захваљујући менторингу  компанија „Elas Metalexpert“ повећала продуктивност

Боља организација дневних оперативних активности, што је резултовало бољом продуктивношћу, као и боље дневно планирање и организација процеса, чиме биљеже мање губитака у процесима – само су неки од резултата менторинг услуге коју је Развојнa агенцијa Републике Српске реализовала у бањалучкој компанији „Elas Metalexpert“.

„Након само четири мјесеца менторинга, бањалучка компанија конкурентнија је на тржишту“, тврди сертификовани ментор и руководилац Одјељења за привлачење и реализацију улагања и развој предузетничке инфраструктуре Развојне агенције Републике Српске Мићо Станојевић.

Ову изјаву лако је било провјерити и потврдити посјетом компанији „Elas Metalexpert“ и разговором с тимом задуженим за реализацију акционог плана који је дефинисан кроз менторинг програм.

Акциони план конкретан је резултат заједничког рада ментора и менаџмента „Еласа“ који стално иде напријед, шири се, побољшава квалитет рада и производа и континуирано улаже у људе, технологије и боље процесе. Један од мудрих пословних подухвата који је предузео тим „Еласа“ како би тестирао свој рад и препознао прилике за побољшање је и пријава за менторинг програм Развојне агенције Републике Срспке 2019. године.

Колико дуго је трајао процес менторинга у вашој компанији?

Менторинг процес током којег је наш ментор, господин Станојевић из Развојне агенције Републике Српске, долазио у компанију трајао је од септембра до децембра 2019. године. Присуство ментора, процес дијагностификовања и давања смјерница и препорука, као што видите, није трајао дуго али је био плодоносан. Процес који је тиме започео још траје јер заиста има доста простора да се ствари мијењају набоље.

Менторинг на почетку проналази подручја за унапређења. Шта је препознато као поље за унапређење у „Еласу“?

„Елас“ је у том периоду, кад смо аплицирали и почели сарадњу с ментором, спадао у  средња предузећа са више од 230 радника. Једна од ствари које су препознате одмах на почетку као велика прилика за унапређење је стање организације дијела производње и производних процеса. Такође, управа предузећа „Elas Metalexpert“ предложила je i унапређење у организацији процеса. Конкретније, почели смо да радимо на ефикаснијој организација радних мјеста по јапанској методологији 5S, на ефикаснијим токовима у процесу складиштење материјала, оперативнијим састанцима и сврсисходнијем коришћењу комуникационих табли. То су биле неопходне почетне тачке али најважније је, уствари, то што смо усвојили методологије и филозофију сталног праћења и промјена, корак по корак за велике резултате.

Јесте ли задовољни резултатима?

Заиста смо задовољни јер су уведене мјере за унапређење и ефикаснију организацију радних мјеста. Такође је доста тога урађено када су у питању токови материјала и складиштење, а треба издвојити као једну од значајних тачака организацију састанака. У потпуности смо усвојили мјеру континуираног унапређења – такозвану „Каизен филозофију“, која има за циљ смањење губитака унутар предузећа. С обзиром да су мјере унапређења биле врло корисне за раднике, јер су постали продуктивнији и мотивисанији за рад, биле су важне и за менаџмент на свим нивоима. Морам напоменути да су у пројекту и сарадњи с ментором учествовали сви, од радника у производњи, преко пословођа до техничког директора. Постигнути су позитивни резултати на свим пољима.

Јесте ли добили вриједност коју сте очекивали од менторинга и да ли бисте препоручили компанијама у Републици Српској да се користе услугу менторинга?

Ипак нешто мало више од очекиваног у резултатима. Иако стално радимо на унапређењу и сами, менторинг услуга помаже да се јасно сагледају приоритети за унапређење пословања и да се у релативно кратком периоду, од неколико мјесеци, усвоје инструменти унапређења за поједине области пословања у оквиру производног менаџемента, по методи „Каизен“. Ми смо усвојили методу самосталног организовања мјесечних циклуса унапређења са дефинисаним приоритетима, након рада са ментором.

Стратегија континуираног унапређења свих процеса

Из „Еласа“ напомињу, да је с обзиром на глобализацију пословања, изузетно важно постати глобално конкурентан, а менторинг услуга Развојне агенције Републике Српске помаже да се фокусирамо на најбитније, на конкретне приоритете на функције пословања. Усвајају се мјере и стратегија континуираног унапређења свих процеса са што мање губитака у времену, енергији и квалитету производа и услуга а да се при томе очува продуктивност и задовољство запослених, са добро организованим, мотивишућим и сигурним радним мјестима.

О компанији

„ELAS Metalexpert“ основан је 1994. године са фокусом на обраду лима. Данас се компанија простире на 13.500 квадратних метара, има више 250 запослених и биљежи континуиран раст. Нихови дизајнерски и пројектни тимови пружају пуну услугу, од идеје купца до 3Д модела и прототипа производа.

Развојна агенција Републике Српске успоставила је и развија систем менторинга у Републици Српској уз подршку Јапанске агенције за за међународну сарадњу – JICA у оквиру пројекта „Јачање и проширење менторинг услуга у МСП у земљама Западног Балкана“