Мање царинске стопе на репроматеријал

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства спољње трговине и економских односа, донио је Одлуку о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређених роба до 31. децембра 2020.
Како је саопштено након ванредне телефонске сједнице Савјета министара БиХ, циљ је побољшати услове пословања домаће производње, задржавање постојећих и отварање нових радних мјеста.
– Робе које су обухваћене овом одлуком су материјали и сировине који се сматрају репроматеријалом, јер их користе произвођачи у БиХ у властитој производњи, за израду готових производа, у производњи производа за извоз или су супституција увозних производа, а који се не могу набавити на домаћем тржишту у количинама и квалитету потребном за производњу готових производа – наведено је у саопштењу.
У односу на овакву одлуку из 2019. којом је обухваћено 57 тарифних ознака, како се додаје у саопштењу, у 2020. на листи се налази 58 тарифних ознака.
Савјет министара БиХ је, на приједлог Министарства вањске трговине и економских односа, донио Одлуку о утврђивању царинске тарифе за 2020. годину, која је у потпуности усклађена са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2020. годину.
На овај начин стварају се услови за успјешније обављање вањскотрговинских послова између привредних субјеката у Босни и Херцеговини и привредних субјеката у земљама потписницама ЦЕФТА споразума, односно државама чланицама Европске уније.
– У односу на постојећу Царинску тарифу БиХ извршена су одговарајућа усклађивања номенклатуре БиХ, уз техничке поправке саме одлуке. Такођер су отворене двије нове еx позиције ради праћења извоза дрвета букве од најнижег степена обраде до финалног производа, чиме је прихваћен приједлог свих комора у БиХ – наведено је у саопштењу.

Извор: ba.ekapija.com