Малим и средњим предузећима представљене могућности ЕЕН

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа презентовали су могућности Европске мреже предузетништва за повећање интернационализације пословања учесницима COSME тренинга који је прошле седмице одржан у Добоју. Семинар је био намијењен малим и средњим предузећима са пројектима које желе кандидатовати у оквиру COSME програма. 

Полазницима тренинга понуђено је кориштење IMPROVE методологије за унапређење иновативних капацитета која представља основу за идентификовање иновативних пројекта код МСП, а проводи се у оквиру програма H2020.