Конституисан Савјет за развој МСП и предузетништва Републике Српске

У просторијама Министарства индустрије, енергетике и рударства данас је одржана прва сједница Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске.
Савјет се састоји од девет чланова које је именовала Влада Републике Српске на  период од четири године. Савјет прати стање у области малих и средњих предузећа у циљу унапређивања њеног развоја.
Задаци Савјета су да промовише значај и принципе развоја МСП и подстиче њихову реализацију, анализира пословно окружење и предлаже Влади правце развоја МСП и потребне политике, мјере, планове и програме за њихово спровођење, разматра ефекте предузетих мјера на спровођењу принципа развоја МСП, даје приједлоге и сугестије у поступку доношења прописа у области МСП, даје приједлоге и сугестије о неопходним финансијским подстицајима у складу са развојном документацијом, иницира и помаже активности на унапређивању сарадње између приватног и јавног сектора у области МСП, доноси пословник о свом раду, једном годишње подноси Влади извјештај о свом раду и разматра и друга питања од значаја за област МСП.
Савјет чини по један представник: Министарства индустрије, енергетике и рударства, Министарства финансија, Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, Миистарства просвјете и културе, Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, Привредне коморе Републике Српске, Занатско-предузетничке коморе Републике Српске и два представника МСП на приједлог Привредне коморе Републике Српске и Занатско-предузетничке коморе Републике Српске.
На првој сједници су именовани предсједник и замјеник Савјета. Савјет је усвојио пословник о раду. На сједници је разговарано о значајнијим активностима у овој области у претходном периоду, као и планираним активностима.