Конкурс за финансијску подршку иноваторства

На основу члана 3.Правилника о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској („Службени гласник РС, број 122/06, 11/07 и 109/10), Министарство науке и технологије РС обавјештава иноваторе и организације иноватора да је укупан износ средстава финансијске подршке иноваторства у Републици Српској за III и IV квартал 2013. године 36.500,00КМ од чега је 18.500,00КМ за помоћ Савезу иноватора, удружењима иноватора и другим организацијама везаним за иноваторство и 18.000,00КМ за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора. 
Заинтересовани иноватори и организације иноватора подносе пријаве за финансијску подршку иноваторства искључиво на прописаним обрасцима и то: за организације иноватора обрасци ООИ и ООЗ, за иноваторе појединце или групе иноватора образац ОИЗ, а у случају да се иноватор по други пут пријављује са истом иновацијом обрасци ОИЗ и ОИИ. Наведени обрасци се налазе на сајту министарства http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx или се могу добити путем факса број 051 338 856.
Пријаве се подносе на адресу: Министарство науке и технологије РЕ, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком „Технологија-иноваторство“.
Рок за подношење пријава је 20.10.2013. године.
Са иноваторима и организацијама иноватора којима се одобри финансијска подршка, Министарство науке и технологије склопиће уговоре којима ће регулисати међусобна права и обавезе.