КОНКУРС за најбољи новинарски рад (репортажа, тема, чланак, радио/ТВ емисија)

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у оквиру Глобалне седмицепредузетништва, расписује

КОНКУРС  

за најбољи новинарски рад (репортажа, тема, чланак, радио/ТВ емисија)

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа домаћин је Глобалне седмицепредузетништва за БиХ, глобалне манифестације која ће се одржати од 15. до 21. новембра 2010. године. Ријеч је о свјетској  кампањи чији је циљ подизање свијести код младих људи о значају предузетништва, како за појединца, тако и за друштво у цјелини.

 Право учешћа на конкурсу

На конкурсу могу учествовати сви новинари штампаних и електронских медија чија су издања, односно програми, присутни на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Услови конкурса

Један аутор (новинар) може предати највише три новинарска рада (репортажа, тема, чланак, радио/ТВ емисија) који својим садржајем на најдиректнији начин доприносе буђењу свијести о значају предузетништва. Радови који су предмет овог конкурса треба да буду објављени у неком од медија у времену трајања Глобалне седмице предузетништва (15-21.новембар 2010.)

Тема радова не могу бити догађаји које ће Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и партнери организовати у оквиру ове манифестације.

Награда

Аутора најбољег новинарског рада Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа наградиће новчаним износом од 500 КМ.

Предаја радова

Радове предати на ЦД или ДВД најкасније до 29. новембра 2010. године на адресу Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа (ул. Вука Караџића бр.4, Бања Лука) или на мејл адресу gsp@rars-msp.org

 Уз радове приложити доказ да је текст/радио/ТВ прилог објављен у штампаном или електронском медију.

За више информација можете се обратити на тел. 051/247-629 или на e-mail daliborka.kujundzic@rars-msp.org