Конкретнија сарадња са Mинистарством просвјете и културе РС

Директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Маринко Ђукић и министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић потписаће у четвртак, 13.10.2016. године Писмо намјере о успостављању сарадње с циљем унапређења квалитета средњег стручног образовања и цјеложивотног учења.
Сарадња ће бити конкретизована кроз израду Акционог плана којим ће се дефинисати мјере, активности, носиоци активности, индикатори, временски оквир, потребна финансијска средства и очекивани резултати о приоритетима у наредних годину дана.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа ће, кроз Програм „Прилика плус“, који је подржан од стране Швајцарске амбасаде у БиХ, бити партнер у реализацији тих активности.