Менторинг смањио трошкове пословања

Менторском програму подршке, који је развила Развојна агенција Републике Српске уз подршку и у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА), окреће се све више малих и средњих предузећа у Српској, која постају свјесна свих дугорочних добробити које ова услуга носи са собом. Једно од таквих је и „Комунално“ а.д. Требиње, друштво које својим радом годинама настоји држати град чистим и подизати свијест грађана о важности посла који раде и утицаја на животну средину.

Захваљујући менторингу, направљена је боља организација рада и расподјела кадрова у компанији, али и смањени трошкови пословања. Највеће уштеде остварене су код трошкова за гориво и одржавање возила и опреме.

„Конкретно – направили смо рационализацију рута за камионе који прикупљају отпад, што је директно утицало на смањење трошкова горива“, истиче Милан Мандрапа, директор предузећа.

Додаје да је менаџмент предузећа био у потпуности свјестан бројних оптерећења под којима су пословали – од великог броја запослених, до застарјеле опреме и великих трошкова а да је управо менторинг омогућио да се кроз акциони план дефинишу и испланирају процеси промјена које се још увијек спроводе.

Сарадња ментора и предузећа је протекла у изузетно продуктивној атмосфери, чему свједочи и укљученост свих запосленика предузећа у цјелокупан процес.

„Менаџмент предузећа је показао изузетну заинтересованост за менторинг, као и јасну намјеру за унапређење пословања. То је олакшало почетне кораке у којима смо радили на препознавању подручја за побољшање пословања, а касније и припрему и реализацију акционог плана“, каже Наташа Тучић, сертификована менторка.

Колико је менторинг стабилан, те помно и детаљно организован, говори и чињеница да промјена директора предузећа није утицала на ток процеса, као ни на циљеве постављене у акционом плану и резултате који су постигнути. Напротив, уложени су додатни напори како би се све потребне активности за унапређење наставиле проводити. Предузеће је успјешно остварило све циљеве планиране за прву годину рада након увођења промјена, док се циљеви планирани за наредне три године тренутно остварују, корак по корак.

„Вриједност менторинг процеса се огледа и у корацима које је предузеће предузело за аплицирање на чак три пројекта која су им донијела обновљива средства за рад и возни парк, као и другим активностима с којима је Комунално а.д. Требиње започело. Првенствено мислим на јачање комуникације са грађанима и повећања видиљивости на друштвеним мрежама што је резултирало бољом информисаношћу грађана о активностима и бројним еколошким акцијама предузећа“, нагласила је Тучић.

Додала је да „Комунално“ а.д. активно сарађује и са градском управом и интензивно ради на промоцији и едукацији грађана о селективном прикупљању отпада и значају смањења укупне количине отпада.

„Комунално“ а.д. Требиње је једна у низу успјешних прича које исписује Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу, које су најбољи показатељ да и нефинансијски облици подршке могу бити од изузетне користи за мала и средња преузећа. Боља организација рада, повећање мотивације запослених, смањење трошкова, повећање профита и унапређења у области друштвено-одговорног дјеловања јачају конкурентност и доприносе расту и развоју сваког пословног субјекта.