Искуства пројекта DanubeChance2.0 искористити у креирању мјера подршке предузетницима са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 организовала је данас онлајн састанак Фокус групе доносиоца одлука. Састанку су присуствовали представници Министарства привреде и предузетништва као придруженог партнера, локалних развојних агенција, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Уније удружења послодаваца, Економског факултета Пале и Економског факултета Бања Лука као представника Европске мреже предузетништва Републике Српске.
Током састанка представљена је SWOT анализа пословног окружења за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској и Дунавској регији, те препоруке за јачање предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. Чланови Фокус групе дефинисали су и смјернице за припрему и реализацију Регионалног акционог плана Републике Српске за пружање „друге шансе“ предузетницима који ће бити дио Стратегије за пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији.
Учесници састанка водили су активну, конструктивну дискусију током које су размијенили и информације о актуелним мјерама које се на локалном и ентитетском нивоу предузимају како би се ублажиле посљедице пандемија вируса корона на привреду. Посебно је наглашен значај могућности да се искуства из овог пројекта искористе у креирању будућих мјера подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.
Данашњи састанак је једна од активности пројекта DanubeChance2.0 који је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. Имплементација пројекта је почела у јулу 2018. године, а у истом учествује 17 партнерских организација и институција из 13 земаља Дунавске регије укључујући Агенцију као јединог партнера из БиХ и Министарство привреде и предузетништва Републике Српске као придружени партнер.
Циљ пројекта DanubeChance2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској/БиХ.