ИПА фондови: Расписан јавни позив за програм транснационалне сaрадње SЕЕ

Свима који имају пројекте којима је обухваћено подручје Југоисточне Еуропе(SЕЕ) могу са њима аплицирати на четврти јавни позив за за подношење пројектних приједлога у оквиру ИПА Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа (SЕЕ) који је објављен прије неколико дана.

Средства из овог програма доступна су и за пројектне партнере из БиХ те других тзв. ИПА земља као што су Албанија, Црна Гора, Хрватска, Македонија и Србија. Доступна средства за ове земље износе 10,3 милиoна евра.

Овај пројекат транснационалне сарадње фокусира се на области које су утврђене Лисабоснском и Готенбуршком агендом, а међу првима је повећање иновација у предузетништву те стварање економије знања као и јачање економских веза међу земљама овог подручја.

Осим тог подручја фокус је и на пројектима заштите околине и одрживом расту ових подручја.

У програму, иначе, учествује 16 земаља (земље чланице ЕУ, земље кандидати и потенцијални кандидати, и треће земље). Партнерство чине партнери из најмање три земље учеснице у програму, с тим што најмање један партнер мора бити из земље чланице Европске уније.

Позив је, како је наведено, отворен за све приоритете и мјере SЕЕ програма и то до 25. новембра ове године, до када водећи апликанти који долазе из земаља чланица ЕУ могу поднијети пројектну апликацију.

Једна од новина у оквиру овог програма је да ће се његова имплементација одвијати у новом систему управљања, тзв. shared management, што значи да не постоји посебна алокација ИПА средстава за сваку земљу појединачно (што је био случај у прва два позива), те ће се пројектни партнери из ИПА земаља финансирати из заједничког фонда ИПА.  (Д.К.- еkapija.ba)