Институционални напори при преласку на зелену енергију

Један систем или одвојене планетарне земље?

 

Конзорцијум пројекта Interreg Danube SMEnergy састао се 4. јуна 2024. на радионици за размјену знања. Радионица је имала за циљ да анализира и организује тренутнo окружење, централне иницијативе, шеме подршке, као и могућности и изазове са којима се суочавају мала и средња предузећа (МСП) у осам земаља које прелазе на зелену енергију широм Дунавског региона.

Радионица је партнерима пружила увид у иницијативе централних доносилаца одлука у њиховим регионима. Такође је олакшала међусобно учење омогућавајући дубље разумијевање међусобних институционалних подстицаја и шема подршке.

 

Зашто се фокусирати на енергетски интензивна МСП?

У контексту зелене транзиције, већина иницијатива се фокусира на велике компаније или велике потрошаче, често занемарујући МСП. Међутим, мала и средња предузећа, која чине 99,8% свих предузећа у Европи, кључна су за европску економију, запошљавају 64,4% радне снаге и доприносе 51,8% додате вриједности ЕУ. У 2022. години, 24,3 милиона европских МСП запошљавало је приближно 84,9 милиона радника. Пројекат SMEnergy посебно је усмјерен на енергетски интензивна МСП.

Термин „енергетски интензиван“ односи се на предузећа код којих трошкови енергије чине значајан дио укупних трошкова. Овај проценат увелико варира у зависности од индустрије и специфичних околности. Генерално, ако трошкови енергије прелазе 2-5% укупних трошкова компаније, сматра се енергетски интензивним. У одређеним секторима, као што су производња цинка и алуминијума, овај однос може достићи и до 40-50%.

 

Прилично различите мјешавине зелене енергије

За енергетски интензивна предузећа, кључна брига је врста зелене енергије која је доступна МСП у њиховој земљи. Удио зелене енергије у укупној производњи енергије значајно варира међу земљама. Међу осам земаља, Аустрија предњачи са зеленом енергијом која чини 31,7% њене производње енергије у 2022. години, док Мађарска и Словачка заостају са 12,9%.

Комбинација производње енергије у земљи

Комбинација зелене енергије у ових осам земаља, као дио иницијативе за МСП, показује значајну разноликост у производњи и потрошњи електричне енергије, под утицајем локалних карактеристика и ресурса. Према електроенергетским мапама, напримјер, Аустрија се у великој мјери ослања на хидроенергију, док је енергија вјетра порасла у Њемачкој, а Мађарска је забиљежила експлозиван пораст соларних колектора последњих година.

Комбинација енергија у Аустрији и Мађарској

Нуклеарна енергија наставља да игра значајну улогу у неколико земаља, укључујући Бугарску, Чешку Републику, Мађарску, Словенију и Словачку, доприносећи много терават-сати (ТВх) њиховој производњи енергије.

 

Како централне владе помажу зеленој транзицији МСП?

Глобално окружење трансформације зелене енергије представља сложен и споран сценарио. У земљама, снажна и замршена мрежа енергетских агенција континуирано подржава транзицију за МСП. Ове земље имају користи од разноврсног спектра енергетских стручњака и добављача који нуде иновативна рјешења зелене енергије. Насупрот томе, у другим регионима, финансирање или зајмови су доступни само повремено, обично у оквиру посебних кампања подршке пројектима.

Мјере подршке зеленој енергији у Републици Српској

Ефикасност политике зелене транзиције једне земље, коју је влада јасно артикулисала и о којој је нашироко саопштила, игра кључну улогу. Подједнако су важни доприноси пословних заједница које промовишу најбоље праксе, уклањање административних препрека које олакшавају приступ зеленој енергији, као и приступи великих добављача електричне енергије који нуде неопходну инфраструктуру прилагођену потрошачима.

 

Шта је сљедеће?

Прикупљени материјали о иницијативама зелене транзиције из разних земаља представљају праву ризницу, не само за конзорцијум већ и за цијелу европску заједницу. Оно што произилази из презентација је добро дефинисана структура и разноврсност институционалних подстицаја, који служе као тачке учења за централна тијела која доносе одлуке које се залажу за зелену транзицију. Конзорцијум тренутно ради на заједничкој презентацији и планира да објави закључке и препоруке за креаторе политике у другој половини 2024. године.

За више информација посетите званичну веб страницу пројекта: ttps://interreg-danube.eu/projects/smenergy