Иновативни алати за унапређење дигиталних вјештина код старијих особа

Представници Развојне агенције Републике Српске учествовали су 17.02.2021. године на онлајн радионици у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе – eDigiStars“.

Циљ радионице био је представљање досадашњих резултата у оквиру радне групе која ради на развоју три иновативна алата POWERYOU, CAMPUS i LABEL, а у којој учествују сви партнери.

Развојем ових алата успоставиће се eDigiStars систем који ће омогућити унапређење дигиталних вјештина код старијих особа. POWERYOU алат служиће за процјену дигиталних вјештина и мотивацију старијих особа за дигитално оспособљавање, CAMPUS за развој специфичних обука прилагођених потребама старијих особа, док ће LABEL осигурати квалитет знања кроз сертификацију старијих особа које покажу очекивани ниво дигиталних вјештина.

Након развоја пилот верзије алата, вршиће се обука старијих особа у 8 различитих земаља.

Циљ пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе – eDigiStars“ је развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина.

Водећи партнер у пројекту је Innoskart – ИКТ кластер (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) из Мађарске, а осталих 13 партнера у пројекту су из Аустрије, Румуније, Словеније, Мађарске, Чешке Републике, Босне и Херцеговине, Украјине и Бугарске. Пројектни конзорцијум чини и 5 придружених стратешких партнера из Мађарске, Украјине, Аустрије, Чешке Републике и Словеније.

Агенција је једини партнер у пројекту из Босне и Херцеговине. Предвиђено вријеме трајања пројекта је 30 мјесеци, провођење пројекта почело је 01. јула 2020 године.

Укупан буџет пројекта је 1.892.439,00€ који суфинансира Европска унија кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF, ENI и ИПА фондова, а вриједност пројекта који се односи на Агенцију износи 111.935,00€.