Измјене у Гарантном програму Владе Републике Српске

Министарство финансија Републике Српске је Одлуком о измјенама правног оквира Гарантног програма Републике Српске, која је утврђена на 99. сједници Владе Републике Српске, измијенило поједине ставке у Гарантном програму с циљем боље искориштености кредитног потенцијала и већег обухвата циљне групе клијената. Доношењу Одлуке је претходила свеобухватна анализа досадашње реализације и постигнутих ефеката, коју је Министарство финансија извршило уз консултације са банкама, микрокредитним организацијама укљученим у програм и привредним субјектима, корисницима кредита.

Измјене Одлуке се односе на повећање рока отплате са четири на седам година. Максималан износ за микро предузећа овим би измјенама био повећан са 30.000 на 50.000, за мала предузећа на 200.000 КМ, а за средња предузећа 400.000 КМ. Посредством Гарантног фонда, Република Српска ће и даље гарантовати тим предузећима за 70 одсто сваког појединачног кредита, не само за обртни капитал, већ и за технолошко унапређење, како би био олакшан наставак пословања у условима пандемије.

Гарантни програм, као дио укупних мјера Владе Републике Српске и Министарства финансија, доприноси опоравку привреде од економских посљедица пандемије. Најосјетљивија су микро, мала и средња предузећа која имају проблема са колатералом и тешко долазе до банака. Због тога су у дијалогу са банкама и микрокредитним организацијама укљученим у програм, као и са привредним субјектима потенцијалним корисницима кредита, идентификована питања која су се у пракси показала као ограничење за бољу искоришћеност Гарантног програма.

Једна од измјена је брисање услова позитивног пословања привредних субјеката са 31.12.2019. године. Истовремено, задржан је услов уредне отплате кредитних обавеза на датум 16.03.2020 (тражилац кредита, и даље, не може бити субјект чији је кредит на поменути датум био у статусу неизмирења обавеза).

Предложеним измјенама је дозвољено рефинансирање постојећих кредита, само под условима: да се обавезе по тим кредитима уредно измирују, да се новим кредитом из Гарантног програма добијају повољнији услови за клијента, те да је потреба рефинансирања узрокована утицајем пандемије. Уговором о гарантовању закљученим између Гарантног фонда Републике Српске и банака, односно микрокредитних организација биће утврђена додатна ограничења у вези са кредитима који се одобравају за намјену рефинансирања.

Извор: Влада Републике Српске