Измијењена правила пласмана кредита ИРБ РС

Влада Републике Српске усвојила је данас у Бањалуци правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима.
Предложеним правилима пласмана по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо-развојне банке /ИРБ/ Републике Српске, уведена је кредитна линија за јединице локалне самоуправе.
„Намјена је финансирање инфраструктурних пројеката, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Максималан износ кредита је до пет милиона КМ, период отплате је до 12 година, уз могућност грејс периода до 24 мјесеца, а основна каматна стопа је 1,3 одсто на коју се додаје 3,1 процентни поен“, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.
Ранијим правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима није експлицитно предвиђен статус прихватљивости финансирања задруга и пољопривредних газдинстава, па су отуда и поједини финансијски посредници и до сада одобравали кредитна средства овим категоријама крајњих корисника.
Прецизирање прихватљивости финансирања задруга и пољопривредних газдинстава предузима се превасходно ради уједначавања политике финансирања на нивоу финансијских посредника, а све у најбољем интересу крајњих корисника кредитних средстава ИРБ-а Српске и аграрног сектора који има препознатљиве компаративне предности у односу на циљеве друштвеног, економског и социјалног раста и развоја Српске.
Предложеним правилима омогућено је финансирање угоститељских дјелатности, пословање некретнинама, изнајмљивање машина и опреме, финансијско посредовање, производња и прерада дувана, нотарска и адвокатска дјелатност, као и трговина за плаћање обавеза према произвођачима из Српске.
Повећан је и максималан износ са 50.000 КМ на 500.000 КМ за кредитну линију за почетне пословне активности, те период отплате са седам на 10 година, чиме ће бити омогућено иницијално смањење ануитета крајњим корисницима кредитних средстава и релаксирање притиска новчаних одлива по овом основу на њихову текућу ликвидност.
Ова мјера је у сагласности и са мјерама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за ублажавање утицаја суше на пољопривредну производњу, а уједно повећан је максималан износ за кредитну линију микробизнис у пољопривреди са 50.000 КМ на 500.000 КМ.

извор: СРНА