„Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars

Представници Развојне агенције Републике Српске учествовали су на првом састанку партнера поводом почетка пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars, који је одржан онлајн  28. и 29. јула 2020. године.

Током дводневног састанка презентовани су циљеви пројекта и дефинисане активности за наредни период. 

Пројекат „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ (Building of digital entrepreneurial capacities of the elderly through the innovative training system) -eDigiStars  има за циљ развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина. То ће се остварити кроз развој одрживог eDigiStars иновативног система у оквиру којег ће бити развијена три алата за подршку.

Водећи партнер у пројекту је Innoskart – ИКТ кластер (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) из Мађарске, а осталих 13 партнера у пројекту су из Аустрије, Румуније, Словеније, Мађарске, Чешке Републике, Босне и Херцеговине, Украјине и Бугарске. Пројектни конзорцијум чини и 5 придружених стратешких партнера из Мађарске, Украјине, Аустрије, Чешке Републике и Словеније.

Агенција је једини партнер у пројекту из Босне и Херцеговине. Предвиђено вријеме трајања пројекта је 30 мјесеци.

Укупан буџет пројекта је 1.892.439,00€ који суфинансира Европска унија кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF, ENI и ИПА фондова, а вриједност пројекта који се односи на Агенцију износи 111.935,00€.