ИД Пласт з.р. Шамац

“Пруженим менторинг услугама у нашем предузећу смо задовољни, зато што је у сарадњи са ментором анализирано пословање предузећа, сачињен детаљан акциони план са роковима извршења, које смо испоштовали и успјешно направили знатна побољшања у функционисању процеса производње, као и самом искоришћењу простора. Сматрам да је пружена услуга на задовољавајућем нивоу, те је потребно исту додатно промовисати, како би се и друга предузећа из области производње довољно информисала и искористила ову бесплатну погодност.”

ИД Пласт з.р. Шамац