ЗР „ПРИРОДНО“ Бијељина

“Наше искуство у кориштењу менторинг услуге је позитивно. Кроз процес менторинга користећи конкретне алате са ментором смо анализирали кључне процесе у нашем пословању. Дефинисали главне производе, њихове карактеристике и предности. Оваква врста подршке увијек је добро дошла, уз помоћ ментора успоставили смо правац даљег развоја нашег пословања. Менторинг препоручујемо свима који имају потребу да лакше идентификују своје слабости, њихово отклањање и унаприједе пословање.“