ЗР „ИЛИЋ ПЛАСТ“ Бијељина

„На основу пружене менторинг услуге и спроведене анализе пословања дефинисане су конкретне акције у циљу јачања предности а смањења недостатака пословања.
Менторска подршка је веома корисна првенствено због могућности сагледавања свих аспеката пословања, тако да ову услугу препоручујемо свим привредницима Републике Српске.“