Завршна конференција АДЦ пројекта

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су 13. марта 2012. године на завршној конференцији пројекта Adriatic Danubian Clustering (АДЦ) која је одржана у Венецији, Италија.
Током конференције представљени су главни резултати пројекта, дугорочни ефекти пројекта,као и будућа сарадња кластера Јадранско-дунавског подручја. Представљени су и резултати рада четири стратешке секторске радне групе, међународни споразуми о формирању кластера, студија изводљивости Дигиталног пословног екосистема као и основне везе и синергија АДЦ пројекта са другим сличним иницијативама.
Циљ АДЦ пројекта, чији је водећи партнер регија Венето, је да се превазиђе слична производна специјализације која постоји између предузећа Јадранско-дунавског подручја и да се ојача територијални маркетинг Јадранско-дунавске области у глобалној економији бољим кориштењем његових производних вјештина кроз оснивање секторских мрежа кластера, погодних за побољшање ефективне интеграције конкурентнијих транснационалних ланаца вриједности и смањења регионалног диспаритета, такође уз јачање атрактивности подручја за стране директне инвестиције. Осим тога, циљ пројекта је да се унаприједи знање о могућностима за прекограничну  сарадњу  и да се она промовише, омогућујући већу видљивост  МСП у региону.