Едукација општинских кадрова за писање и провођење пројеката

У  оквиру пројекта „Подршка ЕУ изградњи институционалних капацитета за регионални и локални економски развој и развој малих и средњих предузећа“, који финансира ЕУ, у сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа и Агенцијом за регионални и економски развој Херцеговине, у Требињу се одржава четвородневна обука представника локалних заједница за припремање квалитетних пројеката према ЕУ и другим донаторима. У обуци учествују представници седам општина са подручја Херцеговине који ће стећи неопходна знања за израду квалитетних пројектних приједлога према методологији коју захтијева ЕУ.

– Очигледно је да све општине имају велики број потреба и проблема које треба ријешити, а постоје расположива средства разних донатора која у том могу помоћи. Квалитетним пројектним приједлозима та средства ће искористити у најбољој могућој мјери – рекао је Павлос Колиас, савјетник у пројекту.

Ово је први пројекат који нуди обуке свим општинама у Босни и Херцеговини. Преко 500 особа ће бити обучено за бољу припрему апликација за финансирање од међународних донаторских организација, укључујући ЕУ, те обезбиједити да се средства која су на располагању ефикасније користе у провођењу пројеката.