Европска мрежа предузетништва Републике Српске у пуном капацитету

У просторијама Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Републике Српске, у петак 29.01.2016. године, одржан је састанак конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (EEN) чиме је практично означен почетак његовог функционисања у оквиру Мреже у пуном капацитету.
С
астанку су присуствовали сви чланови конзорцијума који, осим представника Агенције, чине још и представници Привредне коморе РС, Универзитета у Бањој Луци и Источном Сарајеву и Иновационог центра Бања Лука.
Р
азговарано је о плану активности за наредни период, буџету, радним процедурама, односу са Европском комисијом и EEN ФБиХ, као и осталим питањима која се тичу рада конзорцијума у 2016. години.