„Друга шанса“ за предузетнике

Неуспјех једног пословног подухвата не мора значити и крај предузетничке каријере. Захваљујући пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање друге шансе предузетницима у Дунавској регији“ („Embracing failure to facilitate secondchance entrepreneurship in the Danube region Danube Chance 2.0“), у којем учествује и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, другу шансу добиће и предузетници у Републици Српској.
Циљ пројекта је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији.
Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру Другог позива за подношење пројектних приједлога у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. Вриједност пројекта је 1.822.550 евра и суфинансиран је из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI), од којих се на Агенцију односи 94.750 евра.
Агенција је један од 17 партнера у пројекту чије је провођење почело у јулу ове године. Активности предвиђене  пројектом реализоваће се 36 мјесеци међусобном сарадњом партнера из Њемачке, Румуније, Аустрије, Словеније, Мађарске, Италије, Белгије,  Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Словачке, Молдавије и Украјине. Водећи партнер у пројекту је IFKA – Агенција за развој  Министарства економије Мађарске, а  Агенција је једини партнер из Босне и Херцеговине. Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је придружени стратешки партнер у пројекту.

Више информација о пројекту може се пронаћи на званичној интернет страници http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0