Додјела средстава посебних намјена за шуме РС у 2017.

Средстава према Јавном конкурсу ће се додјелити за реализацију радова и активности у оквиру проширене репродукције шума. Право подношења пријаве за Јавни конкурс имају сљедећи субјекти:

  1. привредна друштва и друга правна лица регистрована на подручју Републике Српске за обављање дјелатности, односно радова наведених у члану 7. Правилника
  2. удружења грађана регистрована на територији Републике Српске за обављање дјелатности, односно радова наведених у члану 7. Правилника
  3. физичка лица која су власници шуме и шумског земљишта на територији Републике Српске , а нису чланови удружења грађана из претходне тачке.

Укупан износ средстава који ће биди додјељен по овом Јавном конкурсу износи 602.000,00 КМ.

Рок за предају пријаве на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања на wеб страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Детаљније информације о Јавном конкурсу можете погледати и преузети ОВДЈЕ.