Влада утврдила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа

Влада Републике Српске утврдила је на сједници у четвртак, 21. марта, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа. 

Измјене и допуне тог закона предузимају се у циљу потпуног усаглашавања са Препоруком Европске комисије од 6. маја 2003. године, која се односи на дефиницију микро, малих и средњих предузећа, као и потпунијег уређивања активности и мјера за реализацију принципа из европског акта за мала и средња предузећа, који су преузети у основни текст Закона.

Превиђено је јачање капацитета Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске, измјене назива Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и квалитативног и квантитативног повећања надлежности и послова те агенције.

Осим наведеног, овим законом врши се и усаглашавање назива министарстава, која имају активности и задужења у области малих и средњих предузећа, са рјешењима Закона о републичкој управи.

Овим законом наглашава се да се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа додјељују у складу са прописима из области додјеле државне помоћи.

У циљу што боље координације између субјеката развоја малих и средњих предузећа и представника привредних субјеката који својим препорукама Влади Републике Српске предлажу побољшање стања у том сектору, овим законом повећава се кадровски капацитет Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске са девет на тринаест чланова.